fbpx

Kiinnostu - Kysy - Koulutamme

SiniKelta26

Turvallisesti eteenpäin - kuljetusalan työterveys ja -turvallisuus

1. Työterveyden perusta, vastuut ja yhteistoiminta kuljetusalalla (1h)
Työsuojelu, työterveyshuolto, työnhallinta, perehdyttäminen kuljetusalan työpaikoilla ja pelastustoiminta

2. Riskien hallinta perusta turvallisuudelle (1h)
Työvahinkoja ja -tapaturmia, turvallisuusjohtaminen, riskien hallinta, vaarojen tunnistaminen

3. Autoalan koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisuus (1h)
Yleisiä turvallisuusohjeita, nostolaitteet, trukit ja henkilönostimet, asennus- ja rengastyöt

4. Kuljetusalan työympäristön parantaminen (2h)
Eri kuljetusmuotojen turvallisuus, kuormaus- ja purkutyöt turvallisiksi, kuljettajan turvallisuus väkivalta- ja uhkatilanteissa

5. Kuljettajan kuormittuminen työssä (1h)
Fysikaaliset haittatekijät ja ergonomia, kemialliset haittatekijät, psykososiaalinen kuormitus, ajo- ja lepoajat

6. Hyvinvointi työssä (1h)
Kuljettajan henkinen ja fyysinen hyvinvointi, kuljettajan ajokunto, kuljetusyrityksen ja henkilöstön hyvinvointi sekä menestyminen

Koulutuspäivä on kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä. Päivän kesto on 7 oppituntia.