K3-Prevent Oy:n henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1) Rekisterinpitäjä

K3-Prevent Oy, Impivaarantie 25 60420 Seinäjoki.

2) Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lasse Kinnunen, lasse.kinnunen(at)k3-prevent.fi.

3) Rekisterin nimi

K3-Prevent Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4) Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Henkilön suostumus hänen tietojensa käsittelyyn otetaan samalla, kun häneltä otetaan henkilö- ja laskutustiedot koulutuksen alussa. Henkilötietoja käytetään laskutukseen sekä yhteydenpitoon ja markkinointiin asiakkaiden suuntaan.

5) Rekisteri tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen yhteystiedot, puhelintiedot, laskutustiedot sekä yhteisöjen sähköpostiosoitteita.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Suurin osa tiedoista saadaan keräämällä koulutusten alussa koulutettavien henkilö- ja laskutustiedot.

Rekisterin tietolähteinä ovat myös uutiskirjeiden ja tiedotteiden lataaminen yrityksen nettisivulta. Näistä kerätään liiditietoina sähköpostiosoitteita. Halutessaan avata uutiskirjeen tai erillisen tiedotteen asiakkaalta pyydetään ennen tiedotteen tai uutiskirjeen näkemistä sähköpostiosoite. Evästetietoja ei kerätä kyseisillä verkkosivuilta.

7) Tietojen luovutukset ulkopuolelle

K3-Prevent Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle muutoin kuin tarvittavien korttitietojen ja kuljettajien ammattipätevyyden rekisteröintitietojen osalta niitä hallinnoiville rekisterinpitäjille .

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

9) Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatii niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti K3-Prevent Oy:lle osoitteeseen Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä tulee vastata pyyntöön kuukauden kuluessa.

10) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen rekisteristä. Henkilöllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Henkilön tulee tarvittaessa todistaa henkilöllisyytensä. Pyyntöön rekisterinpitäjän tulee vastata kuukauden kuluessa.

K3-Prevent Oy

Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki
040 742 3535 Maija Haanpää
044 286 3962 Lasse Kinnunen
k3(at)k3-prevent.fi
Y-tunnus: 1870489-0

Verkkolaskuosoite ja OVT-tunnus:
003718704890
Välittäjätunnus: OKOYFIHH

Kuljettajien ammattipätevyyden jatko-
koulutuksen Koulutuskeskus 060711

Karttaopastus - K3-Prevent Oy

PL LOGO K3 Prevent Oy FI 387309 web

jasenyritys 2021 175x88 fin 002

Kauppakamari jäsen 250x100

Facebook 140